Vstup pre odbornú verejnosť

Testy
Zoznam lekárov
Zoznam videí

Zápal povrchových žíl

Zápal žíl sa najčastejšie prejavuje na dolných končatinách. V prípade spomalenia toku krvi v žilách, priameho poškodenia steny žily, prípadne ak dôjde k zrážaniu krvi v žilách, dochádza k upchaniu žilového priesvitu, čo je spúšťací mechanizmus pre zápal žíl. V zásade sa delí na zápal povrchových žíl (tromboflebitída) a zápal hlbokých žíl (flebotrombóza).


Zápal povrchových žíl =Tromboflebitída


Tromboflebitída je zápal povrchovej žily. Môže mať rôzne príčiny. Zápaly povrchových žíl často vznikajú pri aplikovanej kanyle, môžu však vznikať aj spontánne v rozšírených vakoch varixov, kde stagnuje krv (porušenie krvného prúdu je tiež možná príčina vzniku zrazeniny - trombu), vznikajú aj po úraze cievy, pri infekcii, zriedkavo aj ako prejav úplne iného vnútorného ochorenia. Pri zápale cievy dochádza na jej poškodenej cieve k vzniku krvnej zrazeniny, cieva sa zapchá.

Ochorenie sa prejavuje vznikom väčšinou začervenaného a bolestivého, tvrdého pásu v priebehu cievy. V prípade infekcie je možný vzostup telesnej teploty. Liečba je pomerne jednoduchá a väčšinou nevyžaduje hospitalizáciu. V prípade opakovaných tromboflebitíd je potrebné podrobnejšie vyšetrenie pacienta – do úvahy prichádzajú niektoré špecifické ochorenia, ktoré môžu tromboflebitídy spôsobovať.   

Liečba
Základom liečby povrchovej tromboflebitídy je kompresívna liečba. Je dôležité správne priložiť elastický obväz, ktorý sa spočiatku najmä pri rozsiahlejšej tromboflebitíde necháva aj cez noc, neskôr sa dáva hneď ráno v posteli na elevovanú končatinu a skladá sa až večer po uľahnutí do postele. Obväz sa dáva od prstov až po koleno, príp. až na stehno, v závislosti od miesta zapálenej žily, nesmie sa vynechať päta.  Správne priložiť kompresívny obväz si pacient sám nedokáže a potrebuje pomoc zacvičenej osoby.

Kompresívna pančucha
je výhodná najmä vo fáze hojenia a neskôr ako prevencia recidívy (opakovania sa) ochorenia. Stlačením povrchových žíl elastickým obväzom či elastickou pančuchou zabránime ďalšiemu šíreniu zápalu na povrchové žily, docielime zrýchlenie krvného prúdu v hlbokých žilách, čím zabránime postupu zápalového procesu do hĺbkového žilového systému. Kompresívna liečba zmierňuje bolestivosť a urýchľuje hojenie.

Dôležitá je tiež mobilizácia pacienta, samozrejme s kompresívnym obväzom alebo pančuchou. Pacienti nemajú byť uložení  na lôžko, ale majú mať obvyklú (primeranú) pohybovú aktivitu.

Prihlásenie

Anketa

Počas ktorého ročného obdobia pociťujete problémy so žilami najintenzívnejšie?

Hlasovalo: 133808 Archív
Odborní Garanti
Spoločnosť cievnej chirurgie Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenská angiologická spoločnosť Slovenská lekárnická komora
Generálny Partner Projektu