Vstup pre odbornú verejnosť

Testy
Zoznam lekárov
Zoznam videí

Trombóza hlbokých žíl

Trombóza hlbokých žíl =Flebotrombóza

Flebotrombóza predstavuje vážne ochorenie hlbokých žíl, pri ktorom z rôznych príčin dochádza k zrazeniu krvi v cievach. Ochorenie nie je zriedkavé, každoročne sa u nás vyskytuje niekoľko tisíc prípadov (z toho niekoľko stoviek smrteľných).  Najčastejšie sa objavuje u starších ľudí po cievnych mozgových príhodách, po infarkte myokardu, pri zlyhávaní srdca. Priamym spúšťačom je poškodenie cievnej steny a/alebo spomalenie krvného prúdu v cieve.  Rizikovým faktorom je  pripútanie na lôžko a veľký chirurgický výkon (napr. implantácia TEP bedrového kĺbu). Popularizovanou príčinou je cestovanie na dlhé vzdialenosti. Vysoké riziko vzniku trombózy majú tí pacienti, ktorí už trombózu mali, tzn. existujú geneticky podmienené poruchy zrážania krvi (v našej geografickej oblasti pomerne časté), pri ktorých je flebotrombóza častejšia. U mladých žien môže vzniknúť trombóza pri gravidite, šance zvyšuje aj fajčenie. Istým rizikovým faktorom je i hormonálna antikoncepcia.

Prejavy flebotrombózy nie sú vždy zrejmé (na rozdiel napr. od infarktu myokardu). Obyčajne ide o náhly vznik jednostranného opuchu predkolenia a často aj stehna bez zjavnej príčiny. Lýtko a chodidlo môže byť na tlak bolestivé. Niekedy je však klinický obraz flebotrombózy úplne „nemý“ a pacient žiadne ťažkosti nemá. V niektorých prípadoch môže byť jediným prejavom flebotrombózy náhla komplikácia - pľúcna embolizácia.  

Pľúcna embolizácia je stav, pri ktorom sa vytvorený trombus (krvná zrazenina) postupne alebo naraz odtŕha a je cez srdce vháňaný do pľúc. Náhle vtlačenie väčšieho objemu trombov vedie k smrti. Väčšina trombóz nie je smrteľná a u pacienta dochádza k spriechodneniu predtým upchaných ciev. V takomto prípade však dochádza k poškodeniu chlopní postihnutých žíl – vzniká ich nedovieravosť. Výsledkom sú často výrazné subjektívne ťažkosti (bolesti, opuchy, pocit ťažoby v nohách) a vznik chorobných zmien na koži (ekzém, pigmentácia, jazvenie, vred).

Včasná liečba flebotrombózy môže pacientovi zachrániť život a výrazne zlepšiť jeho šance na ďalší priaznivý vývoj ochorenia žíl. Rozhodnutie o liečbe počas hospitalizácie alebo ambulantne urobí lekár.

Liečba
Všeobecné opatrenia, medzi ktoré patria predovšetkým kompresívne obväzy a kompresívne pančuchy odstraňujú symptómy akútnej trombózy (bolesť a opuch) a predchádzajú vzniku potrombotickej chronickej venóznej insuficiencie. Počas nemocničného ošetrenia sa na opuchnutú končatinu dávajú kompresívne obväzy alebo antiembolické pančuchy.

Kompresívne pančuchy II. kompresívnej triedy sa predpisujú až potom, keď končatina odpuchne, v opačnom prípade, ak sa zvolí hneď od začiatku kompresívna pančucha, po ústupe opuchu sa pôvodná pančucha stáva pre pacienta veľká, končatinu nesťahuje dostatočne a tým nezabráni vzniku sekundárnych kŕčových žíl a potrombotického syndrómu.

Podľa najnovších doporučení pre diagnostiku a liečbu žilových ochorení sa doporučuje nosiť kompresívne pančuchy minimálne dva roky po vzniku hĺbkovej žilovej trombózy s kompresiou minimálne 21 mm Hg.

Prihlásenie

Anketa

Počas ktorého ročného obdobia pociťujete problémy so žilami najintenzívnejšie?

Hlasovalo: 132935 Archív
Odborní Garanti
Spoločnosť cievnej chirurgie Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenská angiologická spoločnosť Slovenská lekárnická komora
Generálny Partner Projektu