Vstup pre odbornú verejnosť

Testy
Zoznam lekárov
Zoznam videí

Vznik ochorenia

V dolných končatinách existujú tri žilové  systémy

  • hlboký
  • povrchový
  • spojovací

V zdravom cievnom systéme prúdi krv z povrchového systému prostredníctvom spojovacieho až do hlbokého systému.

Žilové ochorenia sa vyskytujú hlavne pri poškodení povrchového žilového systému a jeho rozšírení do kŕčových žíl. Vyskytujú sa kdekoľvek na predkolení, menej na stehne alebo na zadnej strane lýtka.

Prvotnou príčinou chronického žilového ochorenia je oslabenie žilovej steny (jej vrodená menejcennosť, resp. poškodenie chorobným procesom), strata jej pružného napätia (tonusu) a následné rozšírenie žily. Tento proces urýchľujú aj rizikové faktory zhoršením odtoku žilovej krvi z dolných končatín.

Druhotne s rozšírením žilovej steny vzniká nedovieravosť jej chlopní a dochádza k obráteniu toku krvi v žilách. Všetko to spôsobuje hromadenie krvi predovšetkým v povrchovom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká vysoký žilový krvný tlak. Ten na úrovni veľkých žíl zvyšuje tlak aj v malých cievach – venulách, kapilárach a lymfatických cievach. Dochádza k spomaleniu krvného prietoku, zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky, poruchy jej funkcií a následné uľahčenie vzniku zápalu.

 


Chronický zápal porušuje štruktúru žilovej steny a chlopní, čím podporuje ďalšie rozšírenie žilovej steny a zhoršenie žilového odtoku. Poškodená cievna stena je viac priepustná, dochádza k presakovaniu plazmy do okolia a k následnému preťaženiu lymfatických ciev, k prekročeniu ich transportnej kapacity – a vzniká opuch. Zápal sa šíri zo žilovej steny do okolia, poškodzuje podkožné tkanivo a v dôsledku zhoršeného prísunu živín vznikajú zmeny kože, ktoré môžu viesť až ku vredu predkolenia.

Zdravé žilové chlopne.
Poškodené žilové chlopne.
Prihlásenie

Anketa

Počas ktorého ročného obdobia pociťujete problémy so žilami najintenzívnejšie?

Hlasovalo: 132968 Archív
Odborní Garanti
Spoločnosť cievnej chirurgie Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenská angiologická spoločnosť Slovenská lekárnická komora
Generálny Partner Projektu